top of page
IMG_2214.jpeg
PCPYK-F: Image
PCPYK-F: Welcome

PCPYK-F

IKONISKA ARTEFAKTER

På Öster Skägga Gård i Stockholms skärgård pågår ett projekt där syskonen Pyk tillsammans arbetar föratt artefakter ska få bli till.

 

Av spillträ återvunnen från den gamla släktgården med lager på lager av måleri uppstår helt egna och livliga personligheter – de som ska få bli till.

 

En process att inspireras av i allas vår strävan efter att finna den rofyllda hamn som är sin egen trygga famn att lita på och vila ut i.

 

Att genom trä med lager av pigment skapa objekt med stark symbolisk kraft är ett hantverk och en ceremoniell process som pågått i alla tider: Galjonsfiguren längst fram på fartyg skyddar mot allt ont, Ikonen målad på trä ger rum till bön och meditation.

 

Den rika traditionen anknyter syskonen Pontus Pyk, arkitekt och konstnären Camilla Forsell Pyk till med sina verk.

 

Lager på lager av pigment läggs på tills varje objekt förvandlats till att bli sin egen unika karaktär. En ström av Artefakter blir till. Moderna ikoner för sökande och frid. 

 

En allegori värd att kontemplera över i sällskap med någon av de Pykska Ikonerna.

IMG_2317.jpg
PCPYK-F: About
bottom of page